همه محصولات زراعی، از جمله کلم، مستعد ابتلا به بیماری هستند. اقدامات پیشگیرانه علیه آلوده کردن آنها بسیار آسان تر از اقدام به درمان آنها است. علاوه بر این، برخی از آنها را نمی توان درمان کرد. مهم ترین بیماری های کلم شامل: بیماری های باکتریایی، آلترناریا،ریشه گرزی کلم و پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه می باشد.

جهت دانلود فایل کامل”بیماری های مهم کلم” اینجا کلیک کنید.

ب

از جمله بیماری های مهم یونجه می توان لکه قهوه ای یونجه، سفیدک کرکی یونجه، لکه آجری یونجه، نماتود ساقه یونجه و بیماری ویرووس موزاییک یونجه را نام برد.

جهت دانلود فایل کامل بیماری های مهم یونجه اینجا را کلیک کنید.

پیاز به عنوان محصولی مهم در سبد غذایی آفات و بیماری‌های زیادی دارد. برای جلوگیری از خسارات سنگین شناسایی و مبارزه به موقع با آنها برای کشاورزان تولید کننده پیاز بسیار مهم است.

جهت دانلود فایل کامل بیماری های مهم پیاز اینجا را کلیک کنید.

از جمله بیماری های مهم سیب زمینی: رایزوکتونیا، آلترناریا، اسکب (جرب) و پوسیدگی فوزاریومی می باشد.

جهت دانلود فایل کامل  بیماری های مهم سیب زمینی اینجا را کلیک کنید.

یکی از عوامل مهمی که در اکثر کشورها و همچنین کشور ما درختان میوه را تهدید میکند و گاهی اوقات باعث نابودی کامل یک باغ می گردد، آفات و بیماریهایی است که در اثر عوامل مختلف از جمله نوسانات دمایی به وقوع می پیوندد.

جهت دانلود فایل کامل بیماری های درختان میوه اینجا را کلیک کنید

 

جهت آشنایی با مهم ترین بیماری های گندم و جو و راه های مبارزه با آنها اینجا را کلیک کنید.

بیماری های مهم گوجه فرنگی شامل لکه موجی آلترناریایی، پژمردگی فوزاریومی و ورتیسیلیومی و پوسیدگی فایتوفتورایی می باشد. جهت دانلود فایل کامل بیماری اینجا را کلیک کنید.