تاکومی

هویج هیبرید نانتس
اسفند ۲۵, ۱۳۹۵
استارکل
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

تاکومی

  • دوره کارنس یک روزه
  • کنترل همزمان آفت بید گوجه (توتا) و هلیوتیس در کشت گوجه فرنگی
  • کنترل بسیار خوب غلاف خوار سویا
  • مناسب برای تولید محصول سالم

 

error: Content is protected !!